BITUMSOLV EVOLUTION FORMULA

Kátrány eltávolító / zsírtalanító járművekhez

A Bitumsol evolution formula egy speciális zsírtalanító – kátrány eltávolító ideális még a legmakacsabb bitumen maradványok eltávolítására a különböző járművek és gépek bármilyen durva vagy sima felületéről.  Hatékonyságát különböző Skandináv országokba tesztelték, ahol az aszfalt különösen bitumenes.

Használati utasítás és hígítás

Permetezze a tiszta terméket a kezelni kívánt felületre, várjon néhány percet és bő vízzel öblítse le. Kis felületek esetén törölje le egy a termékbe áztatott ronggyal.

Összetevők

–           ≥30% alifás szénhidrogén

–           <5% nem-ionos felületaktív anyag

–           kationos felületaktív anyag

A felületaktív összetevők megfelelnek (CE) n°648/2004 rendeletben megállapított biológiai lebonthatóság szabályainak.

Professzionális használatra.


UN 1268, Ásványolaj párlatok, N.O.S.

 

Kiszerelés: 25 L

 

Figyelmeztetések:

–  R 10 – Kevésbé tűzveszélyes

–  R 37/38 – Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

–  R 41 – Súlyos szemkárosodást okozhat

– R 52/53 – Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

– R 65 – Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

–  R 67 – Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

–  S 23 – A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni

–  S 25 – Kerülni kell a szembejutást

–  S 26 – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

–  S 36/39 – Megfelelő védőruházatot és szem-/arcvédőt kell viselni

–  S 46 – Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

A termék tartalmaz: Alacsony forrásponton hidrogénezett naftát.

Kéntelenített naftát.